Doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về Đại hội XIII của Đảng
Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu từ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu từ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trước Đại hội Đảng lần thứ XIII, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã phỏng vấn Tiến sỹ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) về sự kiện chính trị trọng đại này.

Theo Tiến sỹ Trần Hải Linh, Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước, cho tương lai, đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cao nhất, nhân sự Ban chấp hành Trung ương  có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Các văn kiện Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Mặt khác, việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đều mang ý nghĩa và tầm quan trọng cho dân tộc, đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc Đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Tiến sỹ Trần Hải Linh chia sẻ cả nước Việt Nam và đồng bào trong, ngoài nước đều đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước.

Tiến sỹ Trần Hải Linh mong muốn toàn thể Đại hội XIII sẽ sáng suốt lựa chọn những nhân sự có đức, có tài để bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng và Nhà nước. Vị doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc cũng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, có tâm, có tầm để phục vụ nhân dân, đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Tiến sỹ Trần Hải Linh nhận định năm 2020 thực sự là một năm đầy khó khăn đối với Việt Nam nói riêng và cả nền kinh tế thế giới nói chung khi đại dịch COVID-19 bùng phát với những hậu quả nghiêm trọng ở quy mô toàn cầu và nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại bước vào một “cuộc chiến đấu mới trong thời bình” - cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động là “Chống dịch như chống giặc.”

Mặt khác, tìm kiếm những cơ hội trong bối cảnh khủng hoảng luôn là một trong những bài học thành công của nhiều quốc gia phát triển. Đây cũng là thời cơ để Việt Nam tự nhìn nhận lại, điều chỉnh chiến lược phát triển, tăng cường nội lực và tư duy bứt phá.

Tiến sỹ Linh cho rằng Việt Nam cần xác định rõ vị thế của mình, đánh giá kỹ về thực trạng, tìm kiếm những thế mạnh và mũi nhọn thực sự cho sự phát triển trong thời gian tới; chú trọng phục hồi và phát triển những ngành ứng dụng công nghệ cao hơn, mang lại thu nhập và giá trị thặng dư về kinh tế, về hàm lượng khoa học công nghệ, chất xám một cách nhiều nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động cần có kỹ năng thích ứng và toàn lực tập trung phát triển nó trong thời gian ngắn nhất.

Do vậy, Tiến sỹ Trần Hải Linh mong Đảng tiếp tục thực hiện chống tham nhũng thành công, thứ hai là xác định các mục tiêu chủ chốt để phát triển kinh tế đất nước, phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Thứ ba là tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Thứ tư là tiếp tục tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và hội nhập đất nước với sự phát triển của thế giới.

Cuối cùng, vị doanh nhân hy vọng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có kiều bào tại Hàn Quốc, cùng đồng bào ở trong nước sẽ tiếp tục chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng và phát triển Việt Nam ngày càng vững mạnh./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất