• Việt Nam mãi trân trọng sự ủng hộ và đoàn kết quốc tế

  (TTĐN) - Tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đầy vinh quang vì độc lập dân tộc là những điều Việt Nam mãi trân trọng.

 • Mốc son của ngoại giao Việt Nam

  (TTĐN) - Cùng Hiệp định Sơ bộ 1946 và Hiệp định Paris 1973, Hiệp định Geneva 1954 là mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.

 • Hiệp định Geneva và sự đóng góp của đối ngoại Nhân dân

  (TTĐN) - Hội nghị Geneva là một thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam nói chung cũng như của ngoại giao Việt Nam nói riêng, là thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế cao cả, của phong trào giải phóng dân tộc trên  toàn thế giới. Đối ngoại nhân dân tự hào được là một phần của những thành công đó.

 • Hồi ức Geneva của cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến

  (TTĐN) - Sau 40 năm tham gia phái đoàn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà dự Hội nghị Geneva về lập lại hoà bình ở Đông Dương, cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến (Bộ Nội vụ, nay là Bộ công an) mới bắt tay viết cuốn hồi ký đầu tiên về những tháng ngày lịch sử của cuộc đời mình…

 • Hiệp định Genève - Thành công mang tính bước ngoặt của nền ngoại giao Việt Nam

  (TTĐN) - Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký vào ngày 21/7/1954. Tại hội nghị này, chúng ta đã thực hiện sách lược ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo để các nước lớn công nhận và tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước. Kết quả đó là một thành công mang tính bước ngoặt của nền ngoại giao Việt Nam, giữa cuộc đua tranh lợi ích tính toán của các nước lớn. Chúng tôi đã phỏng vấn Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam để hiểu rõ hơn những vấn đề xoay quanh Hiệp định Genève.

 • 70 năm Hiệp định Geneva: Ý nghĩa thời đại

  (TTĐN) - Hiệp định Geneva 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc trong thế kỷ XX; là một dấu mốc lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, chấm dứt chế độ cai trị của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ kéo dài gần 100 năm ở Việt Nam.

 • Càng khó khăn, càng cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng

  (TTĐN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị trong Thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 18/7, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đất nước ta, dân tộc ta có một Đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • 70 năm Hiệp định Geneva: Sự kiện có tầm vóc lịch sử

  (TTĐN) - Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva ngày 21/7/1954 không chỉ là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà còn là sự kiện mang tầm vóc lịch sử, tấm gương cho các nước khác trên thế giới noi theo.

 • Trong hoàn cảnh nào lòng dân đều tín nhiệm, hướng về Đảng

  (TTĐN) - Đảng ta trong hoàn cảnh nào cũng luôn chăm lo cho dân và lòng dân đều tín nhiệm, tuyệt đối tin tưởng và hướng về Đảng.

 • Bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

  (TTĐN) - Ngày 18/7, Bộ Chính trị ra thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thông báo của Bộ Chính trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân tại TP Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất