Phát huy hơn nữa vai trò của đồng bào các tôn giáo
Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (Ảnh: TTXVN)

Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (Ảnh: TTXVN)

Tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo tham gia nhiều hơn trên các lĩnh vực

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Ninh Bình trong những ngày này rực rỡ bởi màu đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không khí phấn khởi lan tỏa đến từng người dân. Nhiều ý kiến của đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình đã thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội.

Ông Trần Đình Chiến, Trùm chánh Giáo họ Trị sở Giáo xứ Ninh Bình, thành phố Ninh Bình cho biết: "Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những năm qua, Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác an sinh xã hội; hỗ trợ đời sống nhân dân trong đó có đồng bào Công giáo. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi cũng như nhiều đồng bào Công giáo kỳ vọng, tin tưởng, nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ có những quyết sách trong lãnh đạo; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đời sống nhân dân đưa đất nước ngày càng phát triển".

Ông Mai Văn Quý, Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, trong những năm qua, đồng bào Công giáo trong Giáo xứ Phát Diệm đã luôn tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Từ những chính sách, chủ trương của Đảng, phong trào do địa phương phát động đã xuất nhiều mô hình hay, cách làm tốt, tấm gương người tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Phấn khởi trước những thành tựu đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Mai Văn Quý bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ bầu ra những cán bộ đủ đức, đủ tài lãnh đạo xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và quan tâm đến đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo để chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ông Mai Văn Quý mong muốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Giáo dân Nguyễn Thị Linh, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình mong muốn, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công, đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng, tiếp tục tạo điều kiện phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo. Với sự chuẩn bị chu đáo và lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các giới, các ngành, bà Nguyễn Thị Linh mong rằng, Nhà nước ta không chỉ tạo điều kiện về mặt pháp lý mà còn tạo điều kiện xã hội để đồng bào tôn giáo tham gia nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực.

Giữ vững niềm tin với Đảng

Tuyến đường bê tông tại buôn Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk được giáo dân hiến đất và đóng góp ngày công cùng chính quyền xây dựng (Ảnh: TTXVN)

Tuyến đường bê tông tại buôn Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk được giáo dân hiến đất và đóng góp ngày công cùng chính quyền xây dựng (Ảnh: TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk Dương Văn Tuệ, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, đồng bào có đạo nói chung và đồng bào công giáo nói riêng được hưởng đầy đủ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời có những đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thềm sự kiện trọng đại của đất nước, đồng bào có đạo của tỉnh Đắk Lắk gửi gắm nhiều kỳ vọng sau Đại hội sẽ có những quyết sách quan tâm hơn nữa đến các tôn giáo và tiếp tục thực thi hiệu quả chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Mục sư Y Ky Êban, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Ea Tul, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Xã Ea Tul là địa phương có đông đảo đồng bào theo Đạo Tin lành. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian trước thềm Đại hội XIII của Đảng, bà con theo Đạo Tin Lành tại xã Ea Tul nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung rất quan tâm đến công tác chuẩn bị Đại hội và phấn khởi, hào hứng trước sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Bà con kỳ vọng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ có những quyết sách để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn tồn tại trong vùng đồng bào có đạo, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục… đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở quy định của pháp luật.

“Về phía Chi hội Tin lành Ea Tul, người dân luôn giữ vững niềm tin với Đảng, sống và làm việc theo pháp luật của Nhà nước, quy định của Giáo hội và không nghe, không tin theo lời những kẻ xúi giục làm những việc trái quy định, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Mục sư Y Ky Êban chia sẻ.

Tiếp tục nâng cao đời sống của đồng bào

Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho rằng với đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, những năm qua, đời sống nhân dân nói chung và đồng bào Phật giáo nói riêng không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững. Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, cần có sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Đảng, Nhà nước, đặc biệt đối với vấn đề phát triển kinh tế của nhân dân. Khi đời sống kinh tế của nhân dân được ấm no, đất nước sẽ giàu mạnh và xã hội phát triển. Đại đức Thích Minh Đăng kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra Nghị quyết đúng đắn, tiếp tục nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk Nghiêm Văn Chuẩn cho biết, tỉnh Đắk Lắk hiện có bốn tôn giáo lớn là Công giáo, Tin lành, Phật giáo và đạo Cao đài. Các tổ chức tôn giáo luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, sau khi thực hiện Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, các tổ chức tôn giáo đều hợp tác với chính quyền trong giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng liên quan đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các nhu cầu đều được cơ bản giải quyết. Từ đó, chức sắc, người dân có đạo đều tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội và yên tâm tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là các phong trào hợp với ý Đảng, lòng dân như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị…

Đảng luôn quan tâm đến công tác tôn giáo, đặc biệt là Nghị quyết 25 của Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã xác định rõ tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nước ta. Tại các kỳ đại hội, Đảng luôn xác định rõ vai trò đóng góp của đồng bào các tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

“Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỳ vọng sẽ tiếp nối quan điểm của các nhiệm kỳ trước, phát huy vai trò của đồng bào các tôn giáo trong công cuộc phát triển đất nước trong tình hình mới, để đồng bào các tôn giáo góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng”, ông Nghiêm Văn Chuẩn bày tỏ./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất