Việt Nam - Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, phát triển bền vững

2024 lượt xem

Việt Nam - Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, phát triển bền vững.

Phản hồi