Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gặp gỡ các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

960 lượt xem

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, trong đợt này có 28 đại sứ, tổng lãnh sự tại 58 nước, vùng lãnh thổ được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, dấu ấn quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chia sẻ về các nhiệm vụ nặng nề đảm nhiệm cũng như những thách thức có thể phải đối mặt, các Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mong muốn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban ngành để hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, và thông tin đối ngoại; quán triệt tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”; tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước./.

Phản hồi