Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Trung Quốc

528 lượt xem

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Trung Quốc

Phản hồi