Toàn cảnh hoạt động của Thủ tướng Đức Frank-Walter Steinmeier tại Việt Nam ngày 24/01/2024

482 lượt xem

Toàn cảnh hoạt động của Thủ tướng Đức Frank-Walter Steinmeier tại Việt Nam ngày 24/01/2024.

Phản hồi