Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

428 lượt xem

Chiều ngày 10/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta, đã hội đàm với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phản hồi