Thủ tướng Malaysia và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

1024 lượt xem

Thủ tướng Malaysia và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/7 - VNEWS

Phản hồi