Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

867 lượt xem

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba (Chủ tịch Quốc hội) Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 18/4 đến ngày 23/4. Chuyến thăm có "tầm quan trọng lịch sử," góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Phản hồi