Siết xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc từ 2025

1208 lượt xem

Từ ngày 1/1/2025, Bộ Công Thương đề xuất phương thức trao đổi cư dân biên giới (tiểu ngạch) sẽ bị giảm dần số lần và số tiền được miễn thuế.

Phản hồi