Phó Chủ tịch nước và các nữ Đại sứ làm tranh Đông Hồ, nghe hát Quan họ

530 lượt xem

Phó Chủ tịch nước và các nữ Đại sứ làm tranh Đông Hồ, nghe hát Quan họ - VNews

Phản hồi