Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2023

762 lượt xem

Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2023.

Phản hồi