Đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là di sản tinh thần vô giá

2189 lượt xem

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử này, cả nước đang hướng về kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành cả một đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạnh, tấm gương cao đẹp nhất của người cộng sản, của người lãnh đạo suốt đời vì nước vì dân. Người cũng nêu gương suốt đời học tập, tự tu dưỡng và rèn luyện, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc, cuộc sống của nhân dân lên trên hết thảy mọi lợi ích của cá nhân. Dù Người đã đi xa nhưng đạo đức sáng ngời mà Người để lại chính là di sản tinh thần vô giá. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một việc làm thường xuyên và có ý nghĩa thiết thực trong mọi cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân.

Phản hồi