Báo chí phải có đường lối chính trị đúng

1684 lượt xem

Cách đây 98 năm, ngày 21/6/1925, Bác Hồ đã sáng lập báo Thanh Niên. Người là nhà báo cách mạng của dân tộc ta, là người thầy vĩ đại đã khai sinh ra nền báo cách mạng Việt Nam.

Phản hồi