Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển Thủ đô
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 6/7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, Nghị quyết quyết nghị tán thành kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội như báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Hà Nội tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ; cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi trước tháng 9/2022; bảo đảm các hoạt động kinh tế-xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thành phố thúc đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; kiểm soát giá cả, thị trường; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường...

Nghị quyết tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình và nhấn mạnh một số nội dung: tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ở mức cao nhất; quản lý, điều hành chỉ ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết.

Nghị quyết cũng tán thành với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố về các nội dung như: cho phép bố trí dự toán năm 2022 cho đối tượng lao động hợp đồng làm các công việc lễ tân, phục vụ, lái xe, bảo vệ đang có mặt trong các cơ quan, đơn vị thực hiện giảm chỉ tiêu biên chế năm 2022 chuyển sang ký hợp đồng theo quy định pháp luật; cho phép quận Long Biên được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp quận để chỉ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Trong số đó, quy định 4 nội dung gồm: nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội; nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông của thành phố; mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng; mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 27 tỷ đồng cho kỳ thi lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng áp mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể thành phố; ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hội đồng Nhân dân thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể: hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác (Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Nguồn kinh phí thực hiện cho mức chi này từ ngân sách quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Thành phố cũng dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025 là khoảng 181,966 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất