Thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
(Ảnh minh họa: TTXVN)

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 12/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê với 462/473 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành.

Bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh về chất lượng

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh  trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật. Theo đó, 177 lượt ý kiến tại Tổ và 26 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường đã thảo luận về dự thảo Luật.

Theo Báo cáo, nhiều ý kiến đề nghị sửa tên Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê” vì chủ yếu sửa đổi, bổ sung phần Danh mục chỉ tiêu kèm theo dự thảo Luật. Một số đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến cụ thể về bố cục, các điều luật.

Về Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Báo cáo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; sửa đổi, bổ sung từ 20 thành 21 nhóm và từ 222 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu; bổ sung 10 chỉ tiêu, trong đó đã bổ sung một số chỉ tiêu phản ảnh về chất lượng; bỏ 4 chỉ tiêu và tách 2 chỉ tiêu thành các chỉ tiêu độc lập.

Về một số nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu, một số ý kiến đề nghị tách bình đẳng giới thành nhóm riêng; đề nghị bổ sung chỉ tiêu mang tính chất tổng hợp như bình đẳng giới, khoảng cách giới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong nhiều chỉ tiêu của Danh mục đều có lồng ghép về bình đẳng giới nên khó tách thành nhóm riêng.

Về đề xuất bổ sung chỉ tiêu bình đẳng giới, khoảng cách giới, theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay chưa có đủ nguồn số liệu để tính toán các chỉ tiêu thành phần của các chỉ tiêu tổng hợp về giới (GDP phân tổ theo giới, đặc biệt GRDP phân tổ theo giới).

Cơ quan thống kê Liên hợp quốc hiện nay không quy định các chỉ tiêu này trong Bộ chỉ tiêu giới toàn cầu, Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không bổ sung một số chỉ tiêu này vào dự thảo Luật và giao Chính phủ tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung khi có đủ điều kiện cho phép.

Theo Báo cáo, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Cơ quan soạn thảo đã dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP, GRDP (dự thảo Nghị định đã gửi kèm hồ sơ dự án Luật).

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn, để khi dự thảo Luật được thông qua, có hiệu lực thi hành thì thực hiện được ngay, khắc phục tình trạng Luật chờ nghị định.

Định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê gồm 2 điều, đi kèm với Phụ lục danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Quang cảnh Quốc hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Quang cảnh Quốc hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 như sau: “Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Định kỳ 05 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.”

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 như sau: “Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia thì phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan thống kê trung ương trước khi công bố.”

Luật thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 bằng Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2022./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất