Nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại
 Trang nghiêm Lễ Chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia (Ảnh minh họa: TTXVN)

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Giai đoạn 2020-2025, các Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện biên giới, các đồn Biên phòng được cung cấp các tài liệu chính thống, định hướng bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; các lực lượng thông tin đối ngoại khu vực biên giới và các đồn Biên phòng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại; 100% đồn Biên phòng, 50% các xã, huyện biên giới, 100% cửa khẩu quốc tế, 50% cửa khẩu nội địa, lối mở biên giới được đầu tư trang thiết bị để khai thác các cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại.

Giai đoạn 2025-2030, phấn đấu 100% các xã, huyện biên giới; 100% cửa khẩu nội địa, lối mở biên giới được đầu tư trang thiết bị để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu trên là sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Xây dựng và sản xuất các bản tin, video, clip, thư viện điện tử... bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc với các nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại tập trung, thống nhất trong công tác chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và khu vực biên giới. Lưu trữ và cung cấp dữ liệu thông tin đến các Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện biên giới, các đồn Biên phòng.

Bên cạnh đó, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho các đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Đầu tư trang thiết bị điện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không, cửa khẩu nội địa, lối mở các tỉnh biên giới để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại.

Lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh biên giới góp phần quảng bá hình ảnh đất nước./.

Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác