Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ: Thống nhất gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12/2021 cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương như đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 4724/BCT-XNK ngày 5/8/2021 nêu trên.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018 cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và chưa xác định được thời điểm kết thúc.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất