HĐND Thừa Thiên Huế thông qua đề án thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua 14 nghị quyết theo thẩm quyền. Đáng chú ý, kỳ họp lần này thông qua Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đề án, Thành phố Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên gần 5000km2, quy mô dân số hơn 1,2 triệu người. Thành phố Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện; có 133 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn (giảm 17 xã và tăng 9 phường).

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII.

Theo đó, 2 quận nội thành là quận Thuận Hóa và quận Phú Xuân; Thành lập huyện Phú Lộc trên cơ sở sáp nhập huyện Nam Đông với huyện Phú Lộc. Huyện Phong Điền sẽ trở thành thị xã phía bắc của thành phố Huế.

Liên quan đến việc phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành đề án báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định: "HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đối với 14 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Những nội dung mà HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế".

Bản đồ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bạch Chơn Đông, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất