Fidel Castro- người bạn lớn của các dân tộc luôn đấu tranh vì độc lập tự do

Ông được xem là một người bạn lớn của các dân tộc luôn đấu tranh vì độc lập tự do, ông luôn coi những vấn đề của các nước anh em, bè bạn như những vấn đề của chính đất nước mình, luôn sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của nhân dân các nước một cách hào hiệp và vô tư nhất.


Phản hồi

Các tin khác