Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình LHQ
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến nay, Việt Nam đã cử 41 nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (chiếm gần 16%), cao hơn nhiều so với tỷ lệ nữ trung bình tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các quốc gia khác.

Kể từ nhiệm kỳ 2021-2022, Liên hợp quốc đã tin tưởng và mời Việt Nam triển khai thêm 2 vị trí làm việc tại Phái bộ MINUSCA; đặc biệt, vị trí sỹ quan truyền thông là suất dành riêng cho nữ quân nhân, đáp ứng chủ trương bình đẳng giới và gia tăng số lượng nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho các sỹ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho các sỹ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan nhận nhiệm vụ lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội để thúc đẩy các hoạt động về nhân đạo và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình làm cơ sở để Quân đội đưa thêm các loại hình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào thời gian tới. Trước mắt là Đội Công binh hạng nhẹ số 1 và một số thành phần lực lượng khác như Kiểm soát quân sự, Cảnh vệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường phải luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa./.

Phản hồi

Các tin khác