Trà Vinh: Phát động phong trào hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025, cùng các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với các mô hình, điển hình thực tế. Trong xây dựng nông thôn mới, các đơn vị phải có sự sáng tạo, vận dụng lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí; trong đó, chú trọng việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn, tổ chức lại sản xuất, vận động các hộ nông dân tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Chương trình OCOP...

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cương đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương quyết tâm, dồn sức thực hiện để hoàn thành các nội dung xây dựng nông thôn mới chưa đạt trong thời gian sớm nhất. Các sở, ngành và địa phương tập trung quyết liệt nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Với các tiêu chí đã đạt, các đơn vị tiếp tục nâng chất để đảm bảo tính bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 phát động phong trào thi đua. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 phát động phong trào thi đua. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, đã phát động Phong trào thi đua và kêu gọi các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp tập trung dồn sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các ngành, các cấp nhận thức sâu sắc việc “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, từ đó tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2024, Trà Vinh dồn sức hoàn thành 3/8 nội dung nông thôn mới của tỉnh; đồng thời, tập trung toàn lực nâng chất tiêu chí nông thôn mới tại các xã, hoàn thành nâng chất tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Càng Long và Châu Thành để đảm bảo đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo và tích cực tham gia. Các địa phương tiếp tục huy động và bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn; nhất là ở các lĩnh vực: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch…

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường (giữa) cùng các đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường (giữa) cùng các đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sau hơn 13 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh hiện có 299 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất