Thủ tướng khảo sát quy hoạch triển khai dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu
Thủ tướng khảo sát quy hoạch, các dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thủ tướng khảo sát quy hoạch, các dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

Xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, máy bay chở Thủ tướng khảo sát dự án khu vực Bãi Sau, sân bay Gò Găng, khu đô thị Gò Găng - Long Sơn, cảng Cái Mép…

Sau khi đi khảo sát, tại trụ sở trung tâm điều hành sân bay, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh BRVT báo cáo về quy hoạch tỉnh, kế hoạch triển khai các dự án.

Thủ tướng cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu có tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác hết và đang đối mặt mâu thuẫn lớn là vừa phát triển công nghiệp, vừa phát triển dịch vụ, đặt ra bài toán môi trường cần giải quyết.

Thủ tướng lưu ý, phải khẩn trương tiến hành quy hoạch tổng thể không gian Bà Rịa-Vũng Tàu với 3 không gian chủ yếu về phát triển dịch vụ, vừa phát triển công nghiệp và đô thị. Phát triển dịch vụ gồm dịch vụ du lịch và logistic. Phát triển công nghiệp gồm dầu khí và công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao.

Thủ tướng lưu ý, tránh xung đột giữa lợi ích kinh tế và môi trường trong quá trình phát triển, gây ảnh hưởng tới môi trường, phải giữ bằng được rừng.

Thủ tướng lưu ý, tránh xung đột giữa lợi ích kinh tế và môi trường trong quá trình phát triển, gây ảnh hưởng tới môi trường, phải giữ bằng được rừng.

Quy hoạch phải bài bản, phân định rõ các khu vực dành cho dịch vụ, công nghiệp, khu dân cư; dành khu vực thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; phải tính toán việc kết nối giao thông giữa các khu vực.

Thủ tướng lưu ý, tránh xung đột trong quá trình phát triển, gây ảnh hưởng tới môi trường; phải giữ bằng được rừng./.

Phản hồi

Các tin khác