Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trao đổi tại hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác phối hợp của hai cơ quan trong năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp năm 2022.

Các đại biểu khẳng định hai bên đã có nhiều đổi mới, tiến bộ trong phối hợp công tác góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mỗi cơ quan được cử tri và nhân dân đánh giá cao; nhấn mạnh trong thời gian tới đã tiến bộ phải tiến bộ hơn nữa, đã gần dân phải gần dân hơn nữa.

Các đại biểu trao đổi, kiến nghị quan tâm đến ban hành chính sách pháp luật, giám sát tổ chức thực hiện các chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; công tác tôn giáo; người Việt Nam ở nước ngoài…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm công tác Mặt trận.

Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đặc biệt quan tâm duy trì các cuộc gặp mặt, hội nghị, trao đổi giữa hai cơ quan. Trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần thiết thực trong phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung phối hợp đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2022, trong công tác xây dựng pháp luật tiếp tục phát huy tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ đó phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn trong phản biện, góp ý, xây dựng pháp luật theo đúng tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong công tác giám sát năm 2022 tham gia tích cực vào các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc tại 63 tỉnh, thành phố để phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tiếp xúc cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và hơn 100.000 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân kịp thời, sâu sắc hơn, để nghe dân nói, nói dân nghe và phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Nhất trí với dự thảo báo cáo đã trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật nhất là trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Trong công tác phối hợp, phải kể đến hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đưa ra các quyết sách phục hồi, phát triển kinh tế. Nổi bật là Nghị quyết 30/2021/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 28/7/2021 đã thể hiện quyết tâm chính trị, kịp thời tạo khung pháp lý và cơ chế đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng hành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức vận động xã hội, hỗ trợ an sinh.

Qua nắm bắt tình hình cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và cảm nhận sâu sắc qua 1 năm hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng, kịp thời, đáp ứng tốt hơn mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Cho rằng công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp Quốc hội vẫn chưa phản ánh hết được các góc cạnh thực tiễn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân…, xuất phát từ thực tế triển khai nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chủ tịch Quốc hội quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ thông qua Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ cấu, vị trí, chức năng, chế độ chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội ủng hộ việc xây dựng dự án Luật giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; trước mắt ủng hộ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề nghị giữ nguyên chế định thanh tra nhân dân trong luật thanh tra đến khi ban hành Luật giám sát, phản biện xã hội được Quốc hội thông qua.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, Mặt trận đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chú trọng các công tác tôn giáo, dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch; có nhiều cố gắng, nỗ lực đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng được quan tâm, củng cố, tăng cường; nhất là từ khi Quy chế phối hợp được ban hành năm 2003, sau đó tổng kết 15 năm thực hiện để sửa đổi, ban hành thay thế năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hai bên triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thực chất các lĩnh vực, nội dung cam kết phối hợp công tác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, thách thức vô cùng to lớn của năm 2021, sự phối hợp giữa hai cơ quan lại càng được đẩy mạnh, chặt chẽ, thường xuyên góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua thách thức, kịp thời giải quyết những việc mới, việc khó, việc chưa từng có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội đã điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phối hợp quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham gia các kỳ họp, phiên họp, các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp hướng dẫn hoạt động tiếp xúc cử tri trong tình hình dịch COVID-19; thường xuyên lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp Quốc hội; đồng thời, gửi kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết. Mặt trận luôn gần gũi, sâu sát với các tầng lớp nhân dân.

Nêu rõ năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021.

Mặt trận Tổ quốc làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh năm 2022 có rất nhiều việc đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn nữa giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với trọng tâm công tác phối hợp đã đề ra và đề nghị quan tâm một số nội dung.

Cụ thể, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó là tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội.

Trong năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.”

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham gia các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả.

Hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp thường xuyên: Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia với tinh thần luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân; tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu, rà soát Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để chuẩn bị sang năm 2022 có thể sơ kết 5 thực hiện, sửa đổi những vấn đề nếu xét thấy cần thiết cho phù hợp với tình hình mới.

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động đề xuất các chương trình cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác./.

Phản hồi

Các tin khác