Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 3, từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công cho 2 tập thể. (Ảnh: TTXVN)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 3, từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công cho 2 tập thể. (Ảnh: TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân về mặt tổ chức, lực lượng và pháp lý.

Trong 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thái Bình đã ra sức phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 7 Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 8 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thái Bình luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, ghi nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công của Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Các cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công của Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và của tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để bỏ lọt tội phạm song cũng không làm oan người vô tội.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. (Ảnh: TTXVN)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Dịp này, 19 tập thể, 31 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác