"Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá"
Thủ tướng: Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá

Thủ tướng: Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá

Sáng nay 5/2 tại Bình Định, Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng do Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức chủ đề “Liên kết - Phát triển nhanh và bền vững - Đột phá từ biển”. Hội nghị được diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã công bố Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

Theo đó, chương trình hành động của Chính phủ đã xác định 17 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7-7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm. Trong đó đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, và đề ra 34 nhiệm vụ cụ thể và 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Vùng để phát triển bứt phá, gồm các dự án có tính kết nối vùng: đường cao tốc trục Bắc Nam, đường cao tốc trục ngang kết nối Đông - Tây, đường bộ ven biển, đường sắt, cảng biển, các dự án nâng cấp, xây mới các cảng hàng không hiện có trong vùng; đồng thời đã phân công cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể.

Hội nghị có 03 nội dung chính gồm Triển lãm thành tựu phát triển KTXH và giới thiệu nông sản đặc trưng của Vùng; Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; Xúc tiến đầu tư vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đề cao tính hiệu quả, các đại biểu đã báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng; các tham luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và khả thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Nghị quyết 26-NQ/TW là rất quan trọng, cần thiết và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Trên cơ sở đó, ngày 29/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết quan trọng này.

Thủ tướng đã phân tích rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, khó khăn và thách thức của vùng. Về quan điểm chỉ đạo Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu, quán triệt nghiêm túc, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; làm đến đâu chắc đến đó, việc nào dứt việc đó. Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, trong đó: nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Thống nhất nhận thức và hành động; có giải pháp phù hợp, xử lý các vấn đề đặt ra đạt hiệu quả cao nhất; phát huy mạnh mẽ dân chủ, trí tuệ tập thể. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực thi, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành và 14 địa phương trong Vùng khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó nhấn mạnh, tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; Phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH vùng, nhất là hạ tầng giao thông; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Về quan điểm “hợp tác và phát triển” trong thu hút đầu tư Thủ tướng nêu rõ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam với tinh thần “bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và các địa phương triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói riêng; Có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam. Thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần “Đã nói là phải làm. Đã cam kết là phải thực hiện hiệu quả, bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thành những sản phẩm, công trình cụ thể, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất