Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế cho biết, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với công tác phòng, chống dịch (kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

Về chỉ đạo công tác tuyên giáo trong phòng, chống COVID-19, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để kịp thời thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Tiểu ban thông tin, tuyên truyền phối hợp với các ngành đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải các văn bản chỉ đạo trên các phương tiện thông tin đại chúng… phục vụ công tác tuyên truyền sâu, rộng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và định hướng dư luận. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá trên địa bàn.

Ngoài ra, năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022) và 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Hiện công tác chuẩn bị cho các sự kiện này đang được tỉnh tích cực thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, thời gian qua, người dân Vĩnh Long đã đồng thuận, ủng hộ rất cao với các chủ trương của tỉnh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều này cho thấy công tác thông tin tuyên truyền đã được thực hiện kịp thời, bài bản. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã tập trung tuyên truyền về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và chủ động các phương án để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Song song đó, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bộ máy hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để thống nhất trong Đảng và có sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35; tập trung tuyên truyền và cảnh giác trên tất cả các lĩnh vực thông tin; cần định hướng thông tin tuyên truyền, tháo gỡ điểm nghẽn đối với các vấn đề còn tồn tại, các "điểm nóng" trong dư luận.Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2022, tỉnh Vĩnh Long có nhiều ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Các sự kiện này cần phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực và an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 của địa phương. Mục đích của các sự kiện là tăng cường giáo dục truyền thống, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Trong thời gian tới, tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương hoàn thành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt để trình Ban Bí thư./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất