Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Bình Định
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Báo cáo với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn cho biết: Năm 2021 và quý I/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong quý I/2022, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.408 tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 370 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, thành phố Quy Nhơn nằm trong top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam. Đến nay, toàn tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,08 tỷ USD; đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án đầu tư trong nước với tổng số trên 1.427 tỷ đồng.

Sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại tỉnh Bình Định tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đã ban hành 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu; bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ tại địa phương.

Tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn có liên quan; ban hành chuyên đề năm 2022 và tổ chức hướng dẫn đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện.

Lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã dành nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện các kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương thời gian qua cũng như sắp tới gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thông tin: Trong 5 năm trở lại đây, tỉnh Bình Định đang vươn lên mạnh mẽ, thành điểm sáng về phát triển trong khu vực. Các quy hoạch phát triển công nghiệp trước đây không phù hợp được tổ chức, quy hoạch lại với sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Trong vài năm tới, Bình Định hướng tới tự thu chi ngân sách để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Về xây dựng Đảng và công tác chính trị, ông Hồ Quốc Dũng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quan tâm đến việc quán triệt việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy sắp tới sẽ xuống tận chi bộ để kiểm tra việc triển khai thực hiện có thực chất hay không; việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết phải đi đôi với việc đảm bảo nguồn lực để thực hiện.

“17/17 Đảng ủy cấp huyện, thành, khối trực thuộc đều thực hiện kiểm tra, giám sát về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó kịp thời biểu dương những gương tốt đồng thời kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai sót. Tỉnh cũng rất quan tâm đến việc giáo dục truyền thống, văn hóa, phát huy bản sắc con người Bình Định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ký kết phối hợp chương trình hành động với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát… thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo…” – ông Hồ Quốc Dũng nêu.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của thành viên Đoàn công tác, của đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, những kết quả đạt được đó sẽ là cơ sở, động lực để tiếp tục thúc đẩy, đưa Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua làm việc thực tế, nhiều địa phương trong tỉnh như Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn đang thực hiện công cuộc phát triển xanh. Bình Định hội đủ 3 yếu tố quan trọng là địa lợi (tỉnh đang phát triển xanh với vị trí chiến lược, địa chính trị hết sức quan trọng từ xưa cho đến nay); thiên thời (giai đoạn này, tỉnh hội đủ nhiều yếu tố và còn rất nhiều dư địa cho sự phát triển) và yếu tố nhân hòa với sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân. Ví như thị xã Hoài Nhơn là địa phương có số liệt sỹ và bà mẹ Việt Nam anh hùng xếp thứ 2 cả nước nhưng không phải là địa phương khó khăn mà đang phát triển rất nhanh, thực sự là thành đồng cả trong thời chiến và thời bình với sự kiên trung và niềm tin tuyệt đối của người dân đối với Đảng. Đây thật sự là một điển hình, một giá trị lớn đối với cả nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tỉnh Bình Định đã thực hiện rất tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sự tự giác của đảng viên, sự gương mẫu của người đứng đầu. Trong thời gian tới phải tiếp tục phát huy, làm việc gì cũng phải giữ vững lập trường 5 kiên định mà đồng chí Tổng Bí thư gần đây thường nhấn mạnh.

“Đó là kiên định sự kế thừa, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng; kiên định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, là hàng đầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình và lợi ích phát triển chung. Kiên định chính là nền tảng để đổi mới và phát triển” – đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết.

Đồng chí cũng lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đòi hỏi Bình Định phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nội dung chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện. “Mục đích cuối cùng của chúng ta phải là đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước, đời sống của Nhân dân được nâng cao”- đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Với chiều sâu và nền tảng văn hóa giàu truyền thống của vùng đất và con người Bình Định cùng với những điều kiện hiện tại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Bình Định sẽ có những bước phát triển đột phá, quan trọng và bền vững trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý: “Phải đạt được khát vọng là tỉnh trong nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã đặt ra. Đảng bộ tỉnh phải tiếp tục thực hiện thật tốt hơn nữa quy chế lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng của nhân dân và đội ngũ cán bộ, phải củng cố hơn nữa niềm tin với Đảng của nhân dân; đảng viên phải liên hệ mật thiết với nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng văn hóa, bản sắc, đạo đức, hệ giá trị con người Bình Định để đóng góp vào việc xây dựng hệ giá trị quốc gia”.

Trước đó, trong 2 ngày 16 và 17/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với các địa phương thị xã Hoài Nhơn, huyện Tây Sơn, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE Quy Nhơn, dự kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân…

Phản hồi

Các tin khác