Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; cùng các ý kiến trao đổi giữa các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mặc dù trong điều kiện bối cảnh khó khăn, thách thức, song hoạt động phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, toàn diện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài. Từ đó, góp phần tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số quốc gia được tích cực triển khai, bước đầu tạo điều kiện phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tạo thuận lợi hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam vươn ra thế giới.

Hạ tầng số được phát triển đồng bộ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và dẫn dắt phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tiến tới phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp công nghệ thông tin - tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. An toàn không gian mạng quốc gia được bảo đảm, tạo điều kiện, tiền đề để chuyền đổi số thành công, tạo lập niềm tin số, tự chủ để bảo đảm sự thịnh vượng trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, kinh tế số đã phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới, tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, trở thành động lực mới cho nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội số.

Đối với công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Từ đó gợi mở một số vấn đề mà Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuẩn hoá quy trình làm việc, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đại biểu dự buổi làm việc

Đại biểu dự buổi làm việc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Những kết quả, những hạn chế và kinh nghiệm của ngành thông tin và truyền thông rất cần được nghiên cứu tổng kết và làm rõ. Đây chính là căn cứ rất quan trọng góp phần hình thành các nhận định, đánh giá chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII nói chung, lĩnh vực thông tin truyền thông nói riêng.

Đồng thời là cơ sở góp phần vào việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn tới và trực tiếp và tỉ mỉ trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV.

Các ý kiến, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc được Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất