Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Dự Hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cũng như những kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời lưu ý Tổng cục Chính trị tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tổng cục Chính trị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thực hiện tốt việc quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của bộ đội; chủ động nắm tình hình, linh hoạt, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị...

Đặc biệt, Tổng cục Chính trị cần tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp với tầm vóc của sự kiện.

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là những nơi thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đảng bộ.

Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra; từ đó chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, chấn chỉnh, phòng ngừa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026 - 2031; cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Thông tin về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định và nhiệm vụ mới, đột xuất; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn quân.

Theo đó, Tổng cục Chính trị tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là với Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức sáng tạo. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất