Đà Nẵng cơ bản thực hiện tốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị

Đây là đợt kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã đọc dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra của đoàn. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, triển khai từ cấp ủy đến chi bộ... Quá trình thực hiện có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo; 100% các tổ chức, cơ sở đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều đơn vị triển khai có cách làm hay, sáng tạo như: Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung... Nhờ đó, bước đầu Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch, an sinh xã hội còn phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Vì vậy, còn tồn tại một số hạn chế như: Các nội dung tuyên truyền có lúc, có nơi còn hạn chế; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát có nơi chưa thường xuyên; công tác định hướng dư luận xã hội còn có lúc chưa kịp thời. Các cấp ủy phải tập trung chống dịch nên công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết phải tổ chức giãn cách, trực tuyến, khó khăn trong đảm bảo chất lượng, số lượng người tham gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Dự thảo báo cáo đã phản ánh đúng, đầy đủ trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở ý kiến, nhận xét của đoàn kiểm tra, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trên, đảm bảo duy trì, giữ vững trong suốt nhiệm kỳ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các cấp Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhận định: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cơ bản đảm bảo thực hiện tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban thường vụ Thành ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo cụ thể và không chồng chéo, trùng lặp. Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành 7 văn bản quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, định hướng mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra. Các hoạt động tuyên truyền, định hướng được Đà Nẵng tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch. Trưởng Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kết quả quan trọng của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đảm bảo kinh tế - xã hội...

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, cần tiếp tục xác định rõ việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công tác thường xuyên, cơ bản, phải được thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một đô thị lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng ghi nhận 9 kiến nghị, đề xuất của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và sẽ báo cáo lại với Trung ương.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu cũng đã trao tặng trang thiết bị y tế cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và 1.000 suất quà cho công nhân khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà cho nhân dân, người lao động tại thành phố Đà Nẵng

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà cho nhân dân, người lao động tại thành phố Đà Nẵng

Trước đó, từ ngày 5/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra các đơn vị: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Kế hoạch & Đầu tư, Đảng ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác