Công tác đối ngoại của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

Báo cáo kết quả công tác nổi bật của Ban Đối ngoại Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế trải qua biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động đa chiều, sâu sắc đến thế giới, khu vực và Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao với yêu cầu ngày càng cao.

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược được chú trọng, chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và có nhiều đổi mới. Nổi bật, Ban Đối ngoại Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành một số văn kiện quan trọng của Đảng về đối ngoại, trong đó có Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đóng góp hiệu quả vào việc tạo thế chủ động chiến lược, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của Đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, các lãnh đạo cấp cao, đạt nhiều kết quả, ý nghĩa quan trọng; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa ta với các nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Công tác theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện các thỏa thuận cấp cao, trong đó có thỏa thuận trên kênh Đảng, được chú trọng triển khai hiệu quả. Ban Đối ngoại Trung ương nỗ lực đồng hành cùng các tỉnh/thành ủy trong việc thúc đẩy hoạt động đối ngoại theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu. Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh triển khai chủ động, hiệu quả.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương được chú trọng triển khai hiệu quả và có nhiều đổi mới.

Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại.

Bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương - cơ quan có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối ngoại, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, song công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là “điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước."

Khẳng định trong những thành tựu của công tác đối ngoại có vai trò đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Ban Đối ngoại Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đặc biệt là kết quả trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đối ngoại.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình thế giới, nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng đặt ra những nhiệm vụ, đòi hỏi mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy kết quả công tác đã đạt được, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc theo dõi, nắm bắt diễn biến mới của tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến đất nước, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu giải pháp để triển khai hiệu quả các thỏa thuận với đối tác; phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của đối ngoại đảng trong việc định hướng chiến lược tổng thể quan hệ với các nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ của Việt Nam với các nước và đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới tư duy dám nghĩ, dám làm, thường xuyên tăng cường và nâng cao năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có chuyên môn vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của quốc gia-dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử vàng của ngành đối ngoại đảng trong suốt 75 năm qua.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian tới, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể Ban Đối ngoại Trung ương đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất