Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình -  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban và các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cấp huyện.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông tin về tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về đối ngoại; yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đây là những nội dung quan trọng giúp các học viên tiếp cận thông tin, tuyên truyền đúng đắn, luôn đứng vững trên lập trường, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đó là bảo vệ độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt; đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước khác. Từ đó, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước./.

Phản hồi

Các tin khác