Bảy nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam


Với việc Việt Nam-Australia vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 7/3, đến nay, Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với bảy quốc gia.

Đó là: Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (năm 2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023) và Australia (2024)./.

Phản hồi

Các tin khác