Sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng bốn tỉnh miền Trung
Một góc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý)

Một góc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 167/QĐ-CTN ngày 20/2/2024 cho phép sửa đổi các Hiệp định số 3634-VIE và 3635-VIE (COL) cho Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trên cơ sở đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 2/2/2024.

Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện bốn tỉnh nêu trên được ADB cam kết cung cấp các khoản vay 52 triệu USD (Hiệp định số 3634-VIE) và 97 triệu USD (Hiệp định số 3635-VIE (COL).

Dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/9/2025.

Các hiệp định được sửa đổi nhằm gia hạn thời gian kết thúc giải ngân đến 30/9/2025, giúp các cơ quan chủ quản tiếp tục được sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương thuộc dự án./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất