Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất