Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominicana.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominicana.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominicana.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Mejia Abreu Jose Miguel cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Mejia Abreu Jose Miguel cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất