Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại lễ khai mạc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại lễ khai mạc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất