Người dân cảm kích trước nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm kích vì sự giúp đỡ của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm kích vì sự giúp đỡ của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân địa phương, lực lượng tình nguyện, cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới vị trí tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: TTXVN)

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm kích trước những nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm kích trước những nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất