Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên. (Ảnh: TTXVN0

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên. (Ảnh: TTXVN)

Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất