Hà Giang: Bộ đội Biên phòng - điểm tựa vững chắc nơi biên cương Tổ quốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Song, vượt lên tất cả, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương Tổ quốc. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) luôn gần gũi, quan tâm, giúp đỡ nhân dân

Ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) luôn gần gũi, quan tâm, giúp đỡ nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao phụ trách

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất