Chùm ảnh: Phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự phiên trù bị Đại hội XIII. (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự phiên trù bị Đại hội XIII. (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên trù bị  Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Tại phiên trù bị (ngày 25/1), Đại hội thông qua: Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu… (Ảnh: VGP)

Tại phiên trù bị (ngày 25/1), Đại hội thông qua: Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu… (Ảnh: VGP)

Theo chương trình, sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. (Ảnh: VGP)

Theo chương trình, sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên họp trù bị. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên họp trù bị. (Ảnh: VGP)

(Ảnh: VGP)

(Ảnh: VGP)

(Ảnh: VGP)

(Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất