Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất