Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam

Đồng bào các dân tộc xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam dự ngày hội

Đồng bào các dân tộc xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam dự ngày hội

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất