Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết cảm tưởng vào Sổ vàng tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết cảm tưởng vào Sổ vàng tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất