9 văn kiện hợp tác trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 2/7, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo đã ra Thông cáo báo chí chung về kết quả hội đàm và cùng chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển, trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Dưới đây là 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước

1. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc về viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

2. Thỏa thuận vay Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 giữa Bộ Tài chính đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Cơ quan Chính phủ phụ trách EDCF).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Thoả thuận vay đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Thoả thuận vay đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)

3. Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Đại Hàn Dân Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

4. Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Đại Hàn Dân Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp.

6. Bản ghi nhớ về hợp tác thành lập dự án Khu công nghiệp tái chế tài nguyên giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Đại Hàn Dân Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác thành lập dự án Khu công nghiệp tái chế tài nguyên giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác thành lập dự án Khu công nghiệp tái chế tài nguyên giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

7. Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

8. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam và Đại học Quốc gia Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Seoul. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Seoul. (Ảnh: TTXVN)

9. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực khu vực công giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Nhân lực Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất