Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh về vùng đất và con người Hà Giang
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: TTXVN)

Qua đó, công tác tuyên truyền giúp bạn bè trong nước, quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu biết về vị thế, bề dày lịch sử, truyền thống, thế mạnh của vùng đất, con người Hà Giang, vì mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, các bên sẽ phối hợp thực hiện các tin, bài, chuyên mục... thông tin về Hà Giang, tập trung vào các nội dung như: Kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tỉnh Hà Giang, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhất là việc nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, thông tin tuyên truyền về xu hướng phát triển của Hà Giang, trọng tâm là xây dựng đường giao thông, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Hình ảnh Hà Giang, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng chất lượng cao của tỉnh cũng được giới thiệu. Công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa các sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh; kết quả nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ đường biên, mốc giới trong tình hình mới gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang và Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền. (Ảnh: TTXVN)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang và Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền. (Ảnh: TTXVN)

Đối với các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm của tỉnh Hà Giang, thông tin tuyên truyền, phân tích, làm rõ các nội dung mà tư tưởng người dân còn băn khoăn, phát sinh nhiều luồng dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai thực hiện, đồng thời để bạn bè trong nước, quốc tế hiểu và quan tâm ủng hộ tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị chủ động trong công tác phối hợp, chủ động trong công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo đúng định hướng, đưa thông tin sát, sâu, phổ quát, gắn với cuộc sống của người dân… Đồng thời, công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về đất, người Hà Giang, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển.

Trước đó, vào chiều 16/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác tuyên truyền với Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4)./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất