Chủ động, nhạy bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Xuân Hà nhấn mạnh: Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Địa bàn tỉnh có nhiều yếu tố phức tạp, rủi ro, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng, khai thác các vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc, kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn, cấp ủy và chính quyền tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, phá hoại an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa các thông tin tích cực, các gương “người tốt, việc tốt” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định thành quả đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn đạt kết quả tốt hơn thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai mong muốn, Hội thảo là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, làm sáng rõ vai trò, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, địa phương trên địa bàn.

Hội thảo đã nhận được 56 tham luận phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đã phân tích, làm rõ, góp phần nhận diện những luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị đã và đang chống Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện nay; đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa ra các luận điểm, luận cứ để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số tham luận khác đi sâu vào việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đang ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, thời gian tới, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ triệt để lợi dụng những hạn chế, khó khăn của đất nước, địa phương để gia tăng các hoạt động chống phá, tấn công, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lợi dụng mạng xã hội, truyền thông số để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái và luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn. Do đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh cần chủ động và nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt, xử lý thông tin trái chiều; cung cấp, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Qua đó làm thất bại âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất