Tỉnh ủy Sóc Trăng tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, tham luận trình bày tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Khái quát một số tình hình quốc tế, khu vực, trong nước thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị, Tỉnh ủy Sóc Trăng chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, “xóa đói, giảm nghèo”, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn. Tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Nhấn mạnh tăng cường quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Tỉnh ủy Sóc Trăng cần quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng tốt, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với những thành tích đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Là tỉnh ven biển, địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trong thế trận phòng thủ của Quân khu 9 và khu vực Tây Nam Bộ, trong 10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng với quyết tâm chính trị cao, đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI đề ra. Nổi bật là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI nghiêm túc, hiệu quả; xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ sát thực tiễn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả rõ rệt. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về quốc phòng, an ninh. Chú trọng rà soát, xây dựng, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thế bố trí dân cư gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng vững mạnh về mọi mặt; lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng; hoàn thành tốt tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, trên biển được duy trì, bảo đảm. Thường xuyên coi trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; các chương trình kinh tế lớn, các dự án, đề án phát triển kinh tế được triển khai thực hiện, bố trí theo từng vùng, từng khu vực và có tính lưỡng dụng cao; hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh - tế xã hội và bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2013 - 2022 đạt 4,83%/năm; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 4,54%, giảm 12,45% so với năm 2013.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được tăng cường, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân ngày càng chặt chẽ và thực chất hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên; các chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội được các cấp, các ngành chăm lo thực hiện bằng các chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, tạo tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất